Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
Haschfilmen

Vad kan man kalla det vi sett? Reklam, anti-reklam eller propaganda? Eller är det information? Frågan är hur mycket information vi egentligen får av den. Programmet kommer inte att handla om hasch men om hur man förmedlar sitt budskap med rörliga bilder. Med film, om reklam i film och reklamfilm. Vi skall undersöka detta utifrån den enda lilla film som ni nyss såg. Det gör vi genom att närläsa den bild för bild. Vi hade tänkt vi skulle använda yrkesfolkets fackspråk i det här programmet. Och därför börjar vi med att kort beskriva de allra mest grundläggande begreppen. De används på tv ganska ofta men de förklaras sällan. Det kan vara bra att kunna utgå ifrån de mest grundläggande begreppen då man talar om film. Det är viktigt att bilden bara visar det den skall, det viktigaste. Och hur gör den det?

När manus är skrivet bestämmer man sig för exakt vilka bilder man behöver för att berätta historien på film. Man gör ett bildmanus, som ser ut ungefär som en tecknad serie, där varje bildruta beskriver en bild eller ibland
en scen. Till dem finns noggranna beskrivningar av vad som skall finnas med t ex vilka möbler, prylar, skådespelare, och hur de och deras klädsel ser ut. Och hur scenen skall vara belyst.

2014 Multimediabyrån - © Skolverket