Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
Lagar och regler

Lagar och regler
Får man göra reklam hur som helst?
Nej, det finns lagar, t.ex. marknadsföringslagen (MFL), alkoholreklamlagen, tobakslagen m.fl. som bland annat säger att: marknadsföringen inte får vara otillbörlig, man inte får göra reklam för alkohol över 2,25 volymprocent, tobak, receptbelagda läkemedel eller reklam som vänder sig till barn under 12 år.

I din skola finns antagligen tre generationers konsumenter av rörliga bilder. Den första mötte rörliga bilder enbart på biografen. Den andra fick även tillgång till rörliga bilder i hemmet genom tv och den tredje har vuxit upp med möjligheten att välja filmer att se hemma genom videon och kabel-tv.

Idag formligen översköljs vi av rörliga bilder. Vi ser/läser och tar ställning till budskap, historier, meddelanden och nyheter i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Inga av de rörliga bilder vi idag har omkring oss uppstår av sig själva. De blir inte heller till genom att någon tar med sig en kamera ut på stan och bara filmar lite. (Det vet alla som försökt att filma själva.)

Drygt 66 miljarder används för reklam, marknadsföring och sponsring i Sverige varje år. Cirka 9 procent används till reklamfilm i film och TV. 10 procent till Internet och mobil. Siffror som kommer att förändras de närmaste åren. Reklam kostar pengar att göra, men det dyraste är att köpa reklamtid, att nå ut med sitt budskap.

Det kostar alltså en massa tid, kunskap och pengar att skapa alla dessa bilder. Någon vill någonting. Vad vill denne någon? Och vem eller vilka är de? Vi kan klumpa ihop alla dessa och kalla dem SÄNDARE; Företag, myndigheter och organisationer.

Sändaren vill nå ut med sina bilder. De vill nå oss med sitt budskap. Tillsammans är vi alla MOTTAGARE. Sändaren är oftast inte intresserad av att nå alla människor i samhället utan bara en viss grupp som liknar varandra. En MÅLGRUPP.

Fast vi i grund och botten är ganska lika varandra, skiljer vi oss åt en del. Vi förändras genom livet och förstår världen på lite olika vis beroende på vilka vi är, t.ex. unga - gamla, kvinnor - män.

 

2014 Multimediabyrån - © Skolverket