Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
 
Reklamfilmens fantastiska värld

Hur är reklamfilmer och spelfilmer uppbyggda? Vad är det för skillnad mellan reklam, information och propaganda? Hur tänker de som gör reklamfilm?

Detta är ett material som är tänkt att användas i skolan. Men för vem?
Och vilken är målgruppen? Först och främst vill vi nå lärarna och stimulera
dem till att diskutera och använda mer film i undervisningen.
”Reklamfilmens fantastiska värld” är ett redskap för att analysera, diskutera
och reflektera över rörliga bilder och budskapet i dem. Medan vi arbetat
med materialet har vi fått höra att det vore bra om också elever på
högstadiet och i gymnasiet kunde använda materialet. Och det kan de
nu!

”Reklamfilmens fantastiska värld” innehåller filmer som visats på betald
reklamtid. Eftersom reklamfilmer i regel är korta och tydliga är de utmärkta
som läromedel och att öva på. Som bekant är filmen ett mycket
effektivt medium om man vill nå och påverka människor.

Det måste bli lättare att få tillgång till rörliga bilder i skolan. Knappt
hälften av landets kommuner har tillgång till skolbio men inte alla använder
sig av den. Mycket få skolor köper filmer med visningsrätt till sina
bibliotek. Vi hoppas att det ska bli fler och att allt fler lärare upptäcker
de möjligheter dvd-spelaren och Internet ger. Att man genom att använda
paus- och slow-motion-funktionen kan ”närläsa” film och att man
med teknikens hjälp kan söka eller snabbspola i en film ungefär
som man bläddrar i en bok.

Ett av huvudsyftena med detta material är att användaren ska träna upp
sin förmåga att analysera film just genom att utnyttja teknikens alla möjligheter. Att ”bläddra” i film!


Första delen av materialet orienterar om reklam i allmänhet och förklarar
skillnaden mellan reklam, information och propaganda. Den andra delen
är en grundläggande kurs i filmanalys. Den redogör för användningen av
olika berättarkomponenter, dramaturgi och genrer.


Men sist och slutligen: med detta material vill vi framför allt visa på en metod för hur man kan ”närläsa” film för att upptäcka dess språk. Vi rekommenderar
lärarna att göra det på samma sätt som ungdomar och filmvetare. Med fjärrkontrollen i högsta hugg.


 

Göteborg, oktober 2012

Fredrik och Johan Holmberg

 


 



2014 Multimediabyrån - © Skolverket