Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
Eftertexter

Producerad av
Fredrik Holmberg, Film i Skåne, Filmpedagogik.nu
Johan Holmberg, Folkets Bio
Eva Hellström, Konsumentverket

Film i Skåne är ett regionalt resurscentrum för film och video.
Folkets Bio - Filmpedagogerna arbetar med all mediepedagogik utifrån
vår största mediekonsumtion, de rörliga bilderna.
Filmpedagogik.nu är till för dig som vill arbeta pedagogiskt med rörliga
bilder och andra medier.

Filmpedagogerna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

Box 48,   65102 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: [email protected]
Webbplats: www.konsumentverket.se

2014 Multimediabyrån - © Skolverket