Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
 
Analysera media

Olika medier spelar stor roll i barn och ungdomars vardag. Skolan har en viktig uppgift i att lära eleverna att analysera, värdera och hantera massmediala budskap men också att själva kunna använda och uttrycka sig med hjälp av olika medier.  

Temats innehåll
Reklamfilmens fantastiska värld är en grundkurs i filmanalys som innehåller rikligt med exempel från olika typer av reklamfilmer samt övningar och övningsexempel

Filmmusikens funktioner går igenom musikens funktioner i olika filmgenrer. Materialet är skrivet av Mikael Kowalski och för musiken står Karl Malbert.

Filmsamtal för jämställdhet har skapats utifrån filmen Hip Hip Hora! för att diskutera jämställdhet och genus med elever. De får skapa var sin fiktiv karaktär som de använder som utgångspunkt i diskussioner. Materialet kan användas som utgångspunkt även i arbete med andra filmer

I Reception får ni möta Mattis och Per och deras arbete med att utveckla kommunikationen kring elevernas skapelser.

I Medieundervisningens nio liv beskrivs mediepedagogiskt arbete i Piteå.

Mikael Kowalski, film- och mediepedagog på Folkets Bio i Göteborg, diskuterar nyhetsgranskning och bild och text i sina artiklar; Granska nyhetsprogram och Bilder och text. 

Se även
I Thomas Samuelssons kurs Nyhetsstudio i Movie Maker kan du lära dig att själv skapa filmer.

Många lärare arbetar aktivt med mediekritik. Du finner flera inspirerande reportage under rubriken mediekunskap.

Länkar
I Teachers TV:s program Analysing an Advert får vi följa en lärare som arbetar med reklamanalys i sin klass. Till filmen finns även undervisningsmaterial.
www.teachers.tv/video/2554

Svenska filminstitutet
www.sfi.se/

Webbplatsen Mediakompass för unga hjälper dig att analysera media.
www.mediekompass.se/

2014 Multimediabyrån - © Skolverket