Animationstekniker


Traditionell animation (cell animation)
Detta var den vanligaste tekniken i all animerad film under 1900-talet. Varje bild av filmen består av fotografier av teckningar som ritats på papper. För att skapa en illusion av rörelse så ändras innehållet för varje bild en aning. Animatörens teckningar fotograferades över till genomskinligt plastacetat (cell) där de senare färglades för hand. Varje cell fotograferades sen över en och en mot lämplig färgad bakgrund till filmremsan.

  • Hel animation är när karaktärerna är detaljrika och rörelserna är verklighetstrogna. Hela karaktären ritas om ruta för ruta. Många av filmerna från Walt Disney Studio och Warner Bros. Animation Studio är i hel animation.
  • Begränsad animation är när endast delar av karaktären ritas om. Kan vara endast att munnen och ögonen ritas om. På detta sätt kan man producera animerad film snabbare. De flesta av de japanska anime-produktionerna är exempel på begränsad animation.
  • Rotoscoping är när man filmar riktiga skådespelare i rörelse och kopierar bilderna till plastacetat. Sen ritas kanterna av på skådespelarna och därefter fylls figurerna med färg.

Stop motion 
Stop motion kallas det när man skall animera verkliga objekt. Det kan vara allt från lerfigurer till stora stenar.

  • Leranimation är när man gör figurer av lera och animerar dem. Lera är ett tacksamt material. Det är lätt att ändra dess form samtidigt som den är stabil.
  • Cutout animation gör man med hjälp av 2-dimesionellt material som papper och tyg. Vanligen så läggs pappfigurerna på ett bord och fotograferas av uppifrån. 

 

Samtliga bilder på den här sidan är hämtade från www.Flickr.com, licensierade enligt Creative Commons 2.0 / BY

 

2014 Multimediabyrån - © Skolverket
Håkan Källqvist 2020-11-14 09:58:34